Retourneren

RETOUR ADRES EN CONTACTGEGEVENS

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Wilt u bestelde goederen retourneren? Dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij verzoeken u graag telefonisch contact met ons op te nemen en uw bestelnummer bij de hand te houden (deze vindt u op uw orderbevestiging of pakbon). Ook is het mogelijk contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@dakenwandcenter.nl of bereik ons telefonisch via 0544-376538. Ons retouradres vindt u hieronder:
 
Dak en Wand Center
T.a.v. retourzendingen
Dorpsstraat 27
7136 LE Zieuwent 
 

RETOURZENDINGEN

  • U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product.
  • U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  
  • Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. 
  • Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. 
  • Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier
  • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
  • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  • Lakstiften word speciaal voor u op kleur gemengd, deze producten kunnen niet geretourneerd worden. 

Uitzonderingen retourneren: 

  • Onbeschadigde artikelen kunt u tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Op maat gemaakte en/of speciaal bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden. Indien producten dusdanig zijn beschadigd of gebruikssporen bevatten die verder gaan dan de benodigde handelingen voor het vaststellen van de werking, kenmerken of aard van het product, bent u zelf aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor om deze producten niet te crediteren.

 

RECLAMEREN

Eventuele reclamaties worden slechts in behandeling genomen, indien deze ons schriftelijk bereiken binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen. De reclamatie dient ons een zo juist mogelijk beeld te geven van de aard en de grond van de klacht. Mochten wij uw klachten gegrond achten, dan verplichten wij ons uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie c.q. creditering tot het bedrag van de betreffende prestatie. U kunt een klacht melden door een e-mail te sturen naar info@dakenwandcenter.nl of u kunt ons via post bereiken middels dit adres:
 
Dak en Wand Center
T.a.v. reclamering
Dorpsstraat 27
7136 LE  Zieuwent