Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de consumentenvoorwaarden metaalunie, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

1_Consumentenvoorwaarden Metaalunie A4-formaat

Dak en Wand Center
Dorpsstraat 27
7136 LE Zieuwent
Kvk. nr. 08068886
BTW nr. NL804533611B01